Bestilling/Registrering [Til forsida]

Du bestiller til databibelen@sigvesaker.no, mottar betalingsinformasjon og girerer beløpet. Ordrer under kr 1100 blir tillagt ekspedisjonsgebyr kr 30 med mva.

Start bestillinga med ditt navn, gateadresse og telefon. Ta med navn på organisasjonen om det er den som er bestillaren. Deretter må du skrive kva du bestiller. Dei vanlegste produkta står her:

Skriv dersom du oppgraderer ein eldre versjon, eller dersom du er interessert i fleirbrukarlisens.

Produkta blir levert som Nedlastbar CD-pakke på sida Nedlasting. Me hjelper gjerne ved problem. CD-pakka kan også lastast ned på ein maskin og installerast på ein annan med minnepinne e.l.

For kr 50 ekstra kan du få tilsendt tilsvarande fil på CD i staden.

Skriv gjerne også om det er noko anna du lurer på.

Litt fleire detaljar:

Sangbøker følgjer ikkje med DataBibelen, men legg seg inn i og blir ein del av denne. Sangbøkene kan også kjøpast lause, utan DataBibelen.

DataBibelen Grunnpakke kan seinare utvidast med Tillegget til kr 498, og svarar då til DataBibelen med Tilleggspakka.

Bibeltekstar som er del av Tillegget kan også kjøpast lause til kr 95 pr stk, skriv evt dette i brevet.

Begge utgåvene av DataBibelen (med og utan Tillegget) kan vidare utvidast med desse biblane, som grunna avtalane IKKJE er del av dei store pakkane:Tilbake til forsida